นำกำลังพลและเครื่องจักรกล ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

นำกำลังพลและเครื่องจักรกล ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลและเครื่องจักรกลของหน่วยฯ ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในหน่วยฯ ดังนี้

  1. การปรับปรุงดินยกแปลงปลูกพืชผักสวนครัว
  2. ดำเนินการขุดบ่อน้ำตื้น “ระบบธนาคารน้ำใต้ดินพอเพียง SGB(แบบเปิด)” เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน สามารถสูบน้ำใช้การอุปโภค ได้ทุกฤดู โดยให้หินทรายแม่น้ำและอีเอ็มบล็อกเพิ่มประสิทธิภาพการกรองแบบธรรมชาติ น้ำจะใสสะอาด ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33ฯ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *