ส่งทีมแพทย์ และช่วยผู้ป่วยโควิด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบการระบาดยังคงมี ต่อเนื่อง และอาจจะมากกว่า ที่คาดคิดเนื่อง จากการตรวจ ด้วยวิธีที่ใช้ก่อนหน้านี้ ATK ไม่สามารถ ยืนยันได้ว่า ติดเชื้อจริงหรือไม่ ต้องมีการ ตรวจซ้ำด้วยวิธี ส่งตรวจ PCR แต่ก็ติดขัด เรื่องระยะทาง และจำนวนผู้ป่วย ที่มากเกิน ที่จะสามารถปฏิบัติได้ เมื่อวันที่ 9

Read More