เทศบาลตำบลเวียงเทิง จัดโครงการอบรม ปลูกผักปลอดสารพิษ

เทศบาลตำบลเวียงเทิง จัดโครงการอบรม ปลูกผักปลอดสารพิษ เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดอบรมโครงการ ”ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตเยาวชน บริโภคปลอดภัย” (Plant the pods without pesticides. for youth life safe consumption) ให้กับผู้ที่ เข้าร่วมโครงการ จาก 5 ชุมชน ในเขตบริการ ของเทศบาล ตำบลเวียงเทิง

โดยมี นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ตำบลเวียงเทิง ได้ร่วมเป็นประธาน ในการกล่าว เปิดโครงการอบรม นายกษิดิฐ ศรีพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นางชนิกรณ์ ศรีธาราธิคุณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับ ผู้ที่ได้มา เข้าร่วมอบรม

นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ ได้กล่าวว่า จากการที่ มีกาดน้อยฮิมอิง (Kadnoi Himing) ตลาดสด 3 ข. (Fresh market 3 b.) ซึ่งเป็นตลาด ของชุมชน บ้านตั้งข้าว หมู่ที่ 2 เป็นตลาดสด (bazaar) ที่ชาวบ้านได้นำเอา พืชผักสวนครัว (vegetable garden) ที่ได้ช่วยกันปลูก ในครัวเรือน แบบปลอดสารพิษ (non-toxic) นำมาขายยังตลาดแห่งนี้

จึงทำให้กลายเป็น ที่รู้จักของ ผู้ที่รักสุขภาพ ที่ต้องการบริโภค พืชผักปลอดสารพิษ (organic vegetables) ก็จะมาจับจ่าย ใช้สอย ที่กาดน้อยฮิมอิง (Kadnoi Himing) และนับวัน ความต้องการ ของผู้บริโภค พืชผักปลอดสารพิษ (organic vegetables) มีจำนวน และ ปริมาณ ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรึกษา กับสำนักปลัดเทศบาล ตำบลเวียงเทิง

เพื่อหาแนวทาง ในการผลิต พืชผักปลอดสารพิษ (organic vegetables) ให้เพิ่มขึ้น ทางสำนักปลัด จึงสำรวจข้อมูล และรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ จึงเกิดโครงการ ”ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตเยาวชน บริโภคปลอดภัย” (Plant the pods without pesticides. for youth life safe consumption)

การอบรมในครั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ”ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตเยาวชน บริโภคปลอดภัย” (Plant the pods without pesticides. for youth life safe consumption) การอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ตั้งแต่เรื่องของดิน การคัดเลือก เมล็ดพันธุ์ (seed) การเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อขยายต่อ การทำปุ๋ยมูลใส้เดือน (making manure) และเมื่อผลผลิตออกมา เราจะมีการตรวจ ผลผลิต ให้ได้มาตรฐาน เพื่อความมั่นใจ ของผู้ที่บริโภค

“สำหรับ ผลผลิตที่ออกมา เรามีตลาด รองรับ ให้กับผู้ที่ เข้าร่วมโครงการ ”ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตเยาวชน บริโภคปลอดภัย” (Plant the pods without pesticides. for youth life safe consumption) อยู่แล้ว ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล จะรับซื้อพืชผักสวนครัว ที่ผลิตโดย กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ เพื่อนำไป ทำอาหาร ให้กับเด็กนักเรียน

หากผลผลิตเหลือ เราก็ยังมีกาดน้อยฮิมอิง (Kadnoi Himing) เป็นตลาดรองรับ ในอนาคต หากผลผลิต มีมากขึ้น เราอาจจะขยาย นำไปขาย ยังร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า ภายใต้ชื่อแบรนด์ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ (grow organic vegetables) เทศบาลตำบลเวียงเทิง” นายสิงห์ทอง กล่าว

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น