ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดโครงการ “ศรีเตี้ยน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่”

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดโครงการ “ศรีเตี้ยน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” วันที่ 24 กันยายน เวลาประมาณ 09.00 น. ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลศรีเตี้ย และถนนสายศรีเตี้ย- หนองเขียด ในเขตเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศรีเตี้ยน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” UFABET

กิจกรรมปลูกต้นเหลืองเชียงราย ถนนสายศรีเตี้ย – หนองเขียด โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการบ้านโฮ่ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ชาวตำบลศรีเตี้ย ร่วมกันปลูกต้นไม้เหลืองเชียงราย คนละ 1 ต้น ตลอดแนวถนนสองฝั่งยาว กว่า 2 กิโลเมตร

ตามนโยบายที่จังหวัดลำพูนได้จัดทำ “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาด สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Clean LAMPHUN” ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2564

และพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้บ้านเมืองสะอาด สวยงาม มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างดี เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีพ รองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน ถนนสายหลัก สายรองและแม่น้ำลำคลอง ให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยทางจังหวัดฯได้แจ้งโครงการและแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น