กลไกความมั่นคง ชายแดนไทย – เมียนมา ในส่วนที่กองทัพ รับผิดชอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ชายแดน ส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) และคณะกรรมการ ชายแดน ส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) เกิดขึ้นตาม บันทึกความเข้าใจ

Read More

ดำเนินคดีร้านดัง ย่านนิมมานฯ ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการ ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

Read More

สมาพันธ์สมาคมครู แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ประชุมผู้นำ 4 ภูมิภาค เพื่อสรุป ผลการติดตาม ความคืบหน้า ปฏิญญา เวทีครู คิดวันปิดภาคเรียน ของวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ครบ 2 ปี.. ไฮโล Teacher’s Association of Thailand (O.P.T.)

Read More

ปภ. แจ้ง 37 จังหวัด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่าง และน้ำล้นตลิ่ง The PWA has notified 37 provinces to watch out for areas at risk of flooding, landslides, basin

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ พระราชทานช่วยเหลือสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ห้องประชุม เวทีวิชาการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

Read More

นิทรรศการสัญจร สู่จังหวัดเชียงใหม่ โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดนิทรรศการสัญจร “นิทรรศการโอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ (The Beauty of Exchanging Gifts in Japan: Giving Shapes to One’s Thoughts and

Read More

พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 (Forecast for Monday, October 25, 2021) พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง จากประเทศจีน ที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทย ตอนบน เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับ มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุม ประเทศไทยตอนบน

Read More