มช.จัดอบรม “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 28” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 28” เรียนระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียง เชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่

Read More