นักท่องเที่ยว เริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นักท่องเที่ยว เริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้ว โดยเฉพาะที่ อำเภอปาย และ อำเภอปางมะผ้า มีนักท่องเที่ยว พากันไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวและสัมผัสหมอกหนาวครั้งแรกของปี ยิงปลา ที่จุดชมวิวกิ่วลม ยอดเขาสูงที่เป็นจุดแบ่งเขต อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า

แผนการป้องกันควบคุมโรคจากผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น หรือ มาจากจังหวัดอื่น ๆ

  1. สแกน QR Code สวัสดีแม่ฮ่องสอน /บัตร ทุกราย ประจำตัวฯ ณ จุดคัดกรอง
  2. คัดกรองวัดไข้ อาการประวัติความเสี่ยงทุกราย
  3. ตรวจสอบประวัติวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทุกราย หรือ ผลการตรวจโควิด 19 จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง ผลตรวจ ATK /PCR ไม่เกิน 72 ช.ม.
  4. ตรวจ ATK ณ จุดที่กำหนด เฉพาะผู้มีอาการ หรือ ไข้ > 37.5 C เฉพาะผู้มีอาการ หรือไม่มีประวัติ หรือ หลักฐาน ไข้วัดอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 C ตามข้อ 3
  5. ตรวจ RT-PCR และนำเข้าสถานกักกัน/ เฉพาะในราย ATK +ve และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เดินทางมาในรถคันดังกล่าว และศูนย์พักคอย ระหว่างรอผล เช่นเดียวกัน กรณีรถส่วนบุคคล และ ส่วนเครื่องบิน /รถโดยสาร ที่นั่งติดกันตามเกณฑ์ฯ
  6. นำเข้าสู่ระบบการรักษา เฉพาะในรายที่ผล PCR พบเชื้อ ทุกรายกรณี ส่วนกรณีผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ยินยอมเข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองจะแจ้งให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด หรือ หากจะยืนยันว่าจะเดิน ทางเข้าพื้นที่จังหวัดให้ได้ ก็จะต้องเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันของรัฐที่กำหนด เป็นเวลา 14 วัน

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น