ปภ. แจ้ง 37 จังหวัด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่าง และน้ำล้นตลิ่ง

ปภ. แจ้ง 37 จังหวัด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่าง และน้ำล้นตลิ่ง The PWA has notified 37 provinces to watch out for areas at risk of flooding, landslides, basin overflows and river bank overflows. เมื่อวานนี้ วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ไฮโล

ได้รับแจ้งจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมิน และวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ จากแผนที่ ฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน)

และคาดการณ์ พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรน้ำ และ กรมทรัพยากรธรณี พบว่า ในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม – วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอุทกภัย ดังนี้

ฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

 • พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
   • จังหวัดเลย
   • จังหวัดขอนแก่น
   • จังหวัดชัยภูมิ
  • ภาคกลาง ได้แก่
   • จังหวัดกาญจนบุรี
   • จังหวัดราชบุรี
   • จังหวัดระยอง
   • จังหวัดจันทบุรี
   • จังหวัดตราด
  • ภาคใต้ ได้แก่
   • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • จังหวัดนครศรีธรรมราช
   • จังหวัดสงขลา
   • จังหวัดระนอง
   • จังหวัดพังงา
   • จังหวัดตรัง
   • จังหวัดสตูล
 • พื้นที่เฝ้าระวัง ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง ที่มีปริมาณน้ำ มากกว่า ร้อยละ 80 และ มีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้น กระทบพื้นที่ บริเวณ ท้ายอ่างเก็บน้ำ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
   • จังหวัดขอนแก่น
   • จังหวัดชัยภูมิ
   • จังหวัดนครราชสีมา
   • จังหวัดบุรีรัมย์
   • จังหวัดอุบลราชธานี
  • ภาคกลาง ได้แก่
   • จังหวัดลพบุรี
   • จังหวัดสระบุรี
   • จังหวัดกาญจนบุรี
   • จังหวัดสุพรรณบุรี
   • จังหวัดชลบุรี
   • จังหวัดนครนายก
   • จังหวัดปราจีนบุรี
   • จังหวัดระยอง
   • จังหวัดจันทบุรี
   • จังหวัดเพชรบุรี
   • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคใต้ ได้แก่
   • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • จังหวัดยะลา
   • จังหวัดระนอง
   • จังหวัดภูเก็ต
   • จังหวัดกระบี่
   • จังหวัดตรัง
 • พื้นที่เฝ้าระวัง ระดับน้ำล้นตลิ่ง และท่วมขัง บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณแม่น้ำมูล ได้แก่
   • จังหวัดนครราชสีมา
   • จังหวัดบุรีรัมย์
   • จังหวัดสุรินทร์
   • จังหวัดศรีสะเกษ
   • จังหวัดอุบลราชธานี
   • ลำน้ำพรม ได้แก่ ชัยภูมิ
   • แม่น้ำพอง ได้แก่ ขอนแก่น
   • แม่น้ำชี ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และ อุบลราชธานี
  • ภาคกลาง บริเวณแม่น้ำป่าสัก ได้แก่
   • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   • แม่น้ำลพบุรี ได้แก่ ลพบุรี
   • แม่น้ำท่าจีน ได้แก่ สุพรรณบุรี และ นครปฐม
   • แม่น้ำเพชรบุรี ได้แก่ เพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี
   • แม่น้ำบางสะพาน ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคใต้ บริเวณแม่น้ำตาปี ได้แก่
   • จังหวัดสุราษฏร์ธานี และคลองท่าดี ได้แก่ นครศรีธรรมราช

กอปภ.ก. จึงได้แจ้งให้ 37 จังหวัด และศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต เฝ้าระวัง และติดตาม สถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบล่วงหน้า

ให้จัดเตรียม เครื่องมือ เครื่องจักรกล สาธารณภัย และทีมปฏิบัติการ เข้าประจำพื้นที่เสี่ยง ให้พร้อมเผชิญเหตุ และช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ทันที หากมีแนวโน้ม จะเกิดสถานการณ์รุนแรง ในพื้นที่ ให้จังหวัด ดำเนินการ ตามแผนเผชิญเหตุ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน ติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสาร จากทางราชการ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ ภัยที่อาจเกิดขึ้น

หากได้รับความเดือดร้อน จากภัย สามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784

People are asked to closely monitor weather forecasts, disaster situations and news from the government, especially those in risky areas.

to prepare coping with the situation potential danger If you are suffering from disasters, you can report the incident.

And ask for help via Line “Security Incident Notification 1784” by adding friends Line ID @1784DDPM and application “Safe” includes Safety hotline 1784

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น