เทศบาลตำบลเวียงเทิง จัดโครงการอบรม ปลูกผักปลอดสารพิษ เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดอบรมโครงการ ”ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตเยาวชน บริโภคปลอดภัย” (Plant the pods without pesticides. for youth life safe consumption)

Read More