นักท่องเที่ยว เริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้ว โดยเฉพาะที่ อำเภอปาย และ อำเภอปางมะผ้า มีนักท่องเที่ยว พากันไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวและสัมผัสหมอกหนาวครั้งแรกของปี ยิงปลา ที่จุดชมวิวกิ่วลม ยอดเขาสูงที่เป็นจุดแบ่งเขต อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า แผนการป้องกันควบคุมโรคจากผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น หรือ มาจากจังหวัดอื่น ๆ สแกน QR Code สวัสดีแม่ฮ่องสอน /บัตร ทุกราย ประจำตัวฯ

Read More

สายการบินตอบรับ เพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่ ช่วงไฮซีซั่น วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยิงปลา ได้เร่งเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว ทั้งรับนักท่องเที่ยวในประเทศและจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ในช่วงไฮซีซัน ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 และไตรมาสแรกของปี 2565

Read More