ดำเนินคดีร้านดัง ย่านนิมมานฯ ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการ ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ พระราชทานช่วยเหลือสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ห้องประชุม เวทีวิชาการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

Read More

หอการค้าเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกให้สมาชิก ในการฉีดวัคซีน ไฮโล เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก ในการฉีดวัคซีน ร่วมกับ สสจ. และสมาคมภาคีเครือข่ายต่างๆ ณ หน่วยบริการนอกสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Read More

นายกเทศมนตรีเทศบาลสันกำแพง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ถูกกักตัว เมื่อช่วงบ่าย วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 15.30 น. ที่สำนักงานเทศตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไฮโล ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา มอบเขต สั่งจ่ายเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าอาหารสำหรับผู้ถูกกักตัว โดยนายเกรียงศักดิ์ โพธิ ประธานชมรม กำนัน

Read More